CENIK

CENIK SEMPLUSs t o r i t v e
S T O R I T E V C E N A  V  E V R I H
I N D I V I D U A L N O    S V E T O V A N J E 60  min 45 eur
I N D I V I D U A L N E     M E D I T A C I J E  60  min 45 eur
S K U P I N S K E    D E L A V N I C E    2 uri 20 eur
S K U P I N S K E    M E D I T A C I J E  2 uri 20 eur
ENODNEVNE IN DVODNEVNE DELAVNICE od 50 do 180 eur

Za vse, kar potrebujem, je vedno poskrbljeno!

Pripravljamo tudi delavnice po meri, s prilagojeno vsebino in trajanjem.

Posebni programi za PODJETJA: motivacija-zmanjševanje bolniških odsotnosti, sproščanje in reševanje konfliktov.

Dve stvari te označujeta: tvoje potrpljenje, ko nimaš nič in tvoj odnos, ko imaš vse.