CENIK

CENIK SEMPLUSs t o r i t v e
S T O R I T E V C E N A  V  E V R I H
I N D I V I D U A L N O    S V E T O V A N J E 60  min 45 eur
P O S L O V N O   S V E T O V A N J E od 30 eur
ENODNEVNE IN DVODNEVNE DELAVNICE od 50 do 180 eur

Z nami vam bo lažje!

Pripravljamo tudi delavnice po meri, s prilagojeno vsebino in trajanjem.

Posebni programi za PODJETJA: motivacija, zmanjševanje bolniških odsotnosti, bonton, reševanje konfliktov.

Dve stvari te označujeta: tvoje potrpljenje, ko nimaš nič in tvoj odnos, ko imaš vse.

pripravljen-uciti-se