CENIK

CENIK SEMPLUSs t o r i t v e
S T O R I T E V C E N A  V  E V R I H
P O S L O V N O    S V E T O V A N J E   60  min od 32 eur
ZAHTEVNEJŠE SVETOVANJE od 80 eur
ZASTOPANJE NA SLUŽBENI POTI od 17 eur (dodatno dnevnice in kilometrina)
 OBLIKOVANJE STROKOVNIH BESEDIL, PREVODI od 44 eur
NAJEM SOBE ZA ODDIH od 44 eur

Najemite sobo za oddih in počitek od vsakdanjih obveznosti!

Pripravljamo tudi delavnice po meri, s prilagojeno vsebino in trajanjem.

Posebni programi za PODJETJA: motivacija, zmanjševanje bolniških odsotnosti, bonton, reševanje konfliktov.

Dve stvari te označujeta: tvoje potrpljenje, ko nimaš nič in tvoj odnos, ko imaš vse.

pripravljen-uciti-se