CENIK

CENIK SEMPLUSs t o r i t v e
S T O R I T E V C E N A  V  E V R I H
P O S L O V N O    S V E T O V A N J E   60  min od 32 eur
ZAHTEVNEJŠE SVETOVANJE od 80 eur
ZASTOPANJE NA SLUŽBENI POTI od 17 eur (dodatno dnevnice in kilometrina)
 OBLIKOVANJE STROKOVNIH BESEDIL, PREVODI od 43 €
PROJEKTNO DELO od 500 eur

Z nami vam bo lažje!

Pripravljamo tudi delavnice po meri, s prilagojeno vsebino in trajanjem.

Posebni programi za PODJETJA: motivacija, zmanjševanje bolniških odsotnosti, bonton, reševanje konfliktov.

Dve stvari te označujeta: tvoje potrpljenje, ko nimaš nič in tvoj odnos, ko imaš vse.

pripravljen-uciti-se